ترک بدون خماری و درد

ترک بدون خماری و درد, ترک مواد مخدر بدون درد, ترک اعتیاد در کلینیک, ترک مواد در خانه بدون درد, ترک اعتیاد شیشه, هزینه ترک اعتیاد در کلینیک ارمغان

29 07, 2018

عوامل عدم موفقیت در درمان اعتیاد

برچسب ها: , , , , , , , , , , , |

عمده دلایل مطرح شده عدم موفقیت در درمان اعتیاد ◄در الویت اول قرار ندادن درمان نسبت به بقیه امور زندگی. ◄نداشتن انگیزه کافی برای قطع مصرف مواد و پایداری در مسیردرمان. ◄غرور کاذب :