تماس با کلینیک درمان و ترک اعتیاد مواد مخدر ارمغان کرج

برای تماس با کلینیک ترک اعتیاد تخصصی ارمغان کرج جهت  پیشگیری، درمان و ترک اعتیاد به مواد مخدر، می توانید از طریق راه های زیر با ما ارتباط برقرار نمایید و از کارشناسان و مشاوران مرکز درخواست راهنمایی، مشاوره و کمک نمایید. کارشناسان و مشاوران در ساعات ادارای آماده پاسخگویی به نیازهای شما هستند.