کمپ ترک اعتیاد

کمپ ترک اعتیاد, کمپ ترک مواد در کرج, ترک اعتیاد در کلینیک, کلینیک ترک مواد مخدر در کرج, هزینه ترک مواد در کلینیک, روش های جدید ترک مواد, قیمت شربت متادون

۲۰ ۱۱, ۱۳۹۸

ناخالصیهای موجود در شربت تریاک تقلبی

برچسب ها: , , , , , , , , , , , |

ناخالصیهای موجود در شربت تریاک تقلبی : قاچاقچیان سودجو برای این که سود بیشتری از فروش مواد نصیبشان شود انواع ناخالصی ها را وارد مواد می کنند تا وزن ماده بیشتر شود . از طرفی