ریشه کلمه آگورافوبیا

آگورافوبیا از کلمه یونانی آگورا به معنای بازار ریشه گرفته است.

آگورافوبیا، یعنی ترس از بازار (ازدحام هراسی، ترس از محیط‌های باز، ترس از محیط‌های بسته).

اگر به دیدن یک مکان باستانی در یونان بروید، راهنمایتان ممکن است به یک محل وسیع و باز اشاره کند و بگوید که آنجا یک آگورا بوده است.

تعریف آگورافوبیا

افراد مبتلا به آگورافوبیا (agoraphobia) همیشه می‌ترسند که مبادا در جایی گیر بیفتند و در صورت نیاز فوری (معمولاً به علت وحشت زدگی) نتوانند به موقع کمک دریافت کنند.

یعنی، افراد می‌ترسند در جایی یا در مکانی دچار حمله وحشت زدگی بشوند و کسی نتواند به آنها کمک کند یا خودشان نتوانند از آن فرار کنند.

تعریف دقیق تر آگورافوبیا عبارت است از ترس از ترک کردن مکانی امن که معمولاً خانه است.

افراد آگورافوبیک از ترک کردن خانه خود وحشتزده می‌شوند و این وحشت به تدریج افزایش می‌یابد. افزایش در فاصله مکانی که می‌خواهند به آنجا بروند، با شدت اضطراب آنها، نسبت تقریباً مستقیم دارد، هر چه فاصله بیشتر باشد ترس بیشتر است.

به این ترتیب، آگورا به معنای “مکانِ دور از خانه” است

تشخیص آگورافوبیا

در صورتی که ملاک های تشخیصی برای آگورافوبی و اختلال دیگر کاملاً برآورده شده باشند، هر دو تشخیص باید داده شوند، مگر اینکه ترس، اضطراب، یا اجتناب آگورافوبی ناشی از اختلال دیگر باشد. تنظیم کردن ملاک ها و قضاوت بالینی ممکن است در برخی موارد مفید باشد.

فوبی خاص، نوع موقعیتی. متمایز کردن آگورافوبی از فوبی خاص موقعیتی در برخی موارد می تواند دشوار باشد، زیرا این اختلالات در چند ویژگی نشانه و ملاک ها سهیم هستنتد. اگر ترس، اضطراب، یا اجتناب به یکی از موقعیت های آگورافوبیک محدود باشد، فوبی خاص، نوع موقعیتی، باید در برابر آگورافوبی تشخیص داده شود.

لازم بودن ترس از دو یا تعداد بیشتری موقعیت آگورافوبیک، وسیله قدرتمندی برای متمایز کردن آگورافوبی از فوبی های خاص، مخصوصاً از نوع موقعیتی است. ویژگی های متمایز کننده دیگر، اندیشه پردازی شناختی را شامل می شوند.

بنابراین، اگر فرد به دلایل دیگری غیر از نشانه های شبه وحشتزدگی یا نشانه های ناتوان کننده یا خجالت آور دیگر از موقعیت بترسد (مثل ترس از صدمه دیدن مستقیم توسط خود موقعیت، نظیر ترس از سقوط هواپیما در افرادی که از پرواز می ترسند)، در این صورت تشخیص فوبی خاص ممکن است مناسب تر است.

درمان آگورافوبیا

  • دارو درمانی (بنزودیازپین ها، مهارکننده های بازجذب سروتونین، داروهای ۳ حلقه ای و چهار حلقه ای)
  • روان درمانی حمایتی
  • روان درمانی بینش مدار
  • رفتار درمانی
  • شناخت درمانی
  • درمان مجازی

مراحل و علائم آگوارافوبیا

بیشتر افراد مبتلا به اختلال وحشتزدگی علائم اضطراب و آگورافوبی را قبل از شروع اختلال وحشتزدگی نشان می دهند.

در ۷۵ درصد افراد مبتلا شروع این اختلال قبل از ۳۵ سالگی بوده است.

دومین مرحله خطر بروز بالا بعد از ۴۰ سلگی می باشد. شروع این اختلال در کودکی نادر است. متوسط شروع این اختلال ۱۷ سالگی و سن شروع بدون حمله وحشتزدگی یا اختلال وحشتزدگی قبلی ۲۵ تا ۲۹ سال می باشد.

روند این اختلال مداوم و مزمن و بهبود کامل آن نادر است مگر اینکه این اختلال درمان شده باشد. در صورت شدید بودن این اختلال بهبود کامل کاهش می یابد و میزان برگشت و مزمن شدن آن افزایش می یابد.

وجود اختلالات اضطرابی دیگر، اختلال افسرده خویی، اختلالات مصرف مواد و اختلالات شخصیت احتمال اینکه روند این بیماری را پیچیده کند وجود دارد. ویژگی های این اختلال در طول عمر تقریبا با ثبات می باشد.