اختلالات جنسی ناشی از مصرف شیشه: اعتیاد رابطه نزدیکی با مسائل و عملکردهای جنسی دارد و یکی از علت هایی است که تعداد قابل توجهی از افراد به سمت مواد مخدر افیونی همچون تریاک می‌روند. برخی مردان که مشکلاتی در مسائل جنسی دارند (مانند مشکل زودانزالی)، بنا بر توصیه افرادی که سابقه مصرف مخدرها را دارند به مصرف مواد مخدر روی می‌آورند، اما نمی‌دانند به خاطر اثرات افسردگی که مواد مخدری مثل تریاک و شبه تریاک دارند به مرور دچار ناتوانی جنسی می‌شوند و در مصرف طولانی مدت، منجر به مشکلات بیشتری در ناتوانی جنسی آنان خواهد شد. قابل ذکر است که استفاده موادی مانند گل، حشیش، ماری جوانا و مواد شبه توهم‌ زا می تواند  ناتوانی جنسی و تولد بچه‌های ناقص را در پی داشته باشد.

اختلالات جنسی ناشی از مصرف شیشه

اختلالات جنسی ناشی از مصرف شیشه

اختلالات جنسی ناشی از مصرف شیشه

از حدود یک دهه قبل، مصرف مواد صناعی به خصوص مت‌آمفتامین در کشور ما گسترش یافته و عملاً جایگزین مواد مخدر قبلی مانند تریاک یا هروئین شده است. اثر شیشه و مواد محرک منجر به افزایش کاذب و موقتی انرژی و فعالیت‌های سیستم سمپاتیک بدن شده و باعث می‌شود افرادی که ناتوانی جنسی دارند به سمت مصرف شیشه روی بیاورند ولی به مرور مشکلات غیر قابل حلی  برایشان ایجاد می‌شود. بنابراین یکی از مشکلاتی که در شروع مصرف مت‌آمفتامین و در اثرات طولانی‌ مدت مصرف این ماده همواره مطرح بوده است، اختلال و تغییرات در عملکرد جنسی است.

متخصصان اختلالات جنسی راهکارهایی برای کاهش مشکلات و درمان این افراد دارند و این افراد نباید بنا به توصیه اطرافیان به مصرف مواد روی بیاورند زیرا ترک اعتیاد بسیار سخت‌تر از درمان مشکلات جنسی می‌باشد. در این زمینه، پژوهشی به‌منظور ارتباط بین مصرف مت آمفتامین و اختلال در عملکرد جنسی در مردان مصرف کننده مت‌آمفتامین در جامعه ایرانی بر روی مردان مراجعه کننده به مراکز درمانی، همسران آن‌ها و درمانگران انجام شده است . برای کسب اطلاعات از بیماران و همسران آن‌ها با آن ها مصاحبه شد .

قابل ذکر است که  هر چند که تعدادی از مردان، شروع مصرف را با هدف خود درمانی برای اختلال عملکرد جنسی خود گزارش کرده بودند، اما اکثریت افراد با اهداف دیگری اقدام به اولین مصرف متامفتامین کرده بودند. اولین مصرف این ماده موجب افزایش شدید میل جنسی در اکثر افراد و بهبود عملکرد جنسی شده بود، اما پس از چند ماه عملکرد جنسی به صورت تدریجی مختل و عملاً مصرف، منجر به بروز اختلالات جدی در عملکرد جنسی شده بود. بر اساس اظهارات مصاحبه‌شوندگان، در صورت قطع مصرف، عملکرد جنسی تا مدتی کاملاً مختل می‌شود و میل جنسی از بین می‌رود، اما پس از چند ماه به سطح بهتری از عملکرد برمی گردد و تمایلات و رفتارهای غیرطبیعی بهبود می‌یابد.

مصرف گسترده متامفتامین در کشور نه تنها موجب اختلالات جسمی در عملکرد جنسی می‌شود، بلکه بیم آن می‌رود که با اثراتی که بر تنوع طلبی جنسی و روابط بین فردی ایجاد می‌کند، موجب تغییراتی در فرهنگ عمومی جامعه و تغییر در نگرش های هنجار برقراری روابط جنسی شود، لذا پیشگیری اولیه از مصرف این ماده و درمان سریع‌تر بیماران تنها راه مقابله با این تغییر به نظر می‌رسد.

رفتارهای مرتبط با رابطه جنسی در میان مصرف کنندگان متامفتامین

  • تنوع طلبی جنسی
  • ارتباط جنسی با برقراری روابط عاطفی اندک و  حتی فقدان آن روابط
  • روابط جنسی تصادفی و غیر عمد( ایدز، حاملگی های ناخواسته ،پیامدهای قانونی و…).
  • برقراری رابطه جنسی در قبال دریافت پول
  • افت سایر حوزه های زندگی و ارتباطات بین فردی و…