اعتیاد به الکل و خودشیفتگی

سوء مصرف الکل یک بیماری مغزی پیش رونده است و به مرور زمان، باعث ایجاد وابستگی و اعتیاد روانی و جسمانی در مصرف کننده خواهد شد. سوء مصرف الكل ممکن است باعث از دست دادن شغل یا ایجاد آسیب در روابط شود و مصرف کننده را با چالش هایی رو به رو کنند که تا مدت ها بعد از ترک الکل نیز ادامه خواهد داشت.

خودشیفتگی شامل احساس خود بزرگ بینی نسبت به خود و عدم توانایی در پذیرفتن خطای شخصی است. این اختلال معمولاً شامل برداشت های نادرست از زندگی خود و نحوه تفکر مردم درباره آنها می باشد. افرادی که به خودشیفتگی مبتلا هستند، نظرات و عقاید خود را برتر از دیگران می دانند و به هیچ وجه نگران این مسئله نیستند که با رفتار مغرورانه و خودپسندانه خود به افراد دیگر آسیب وارد می کند.

زمانی که فردی دچار خود شیفتگی یا اعتیاد به الکل باشد، حفظ روابط و مشاغل می تواند برای آنها به یک چالش بزرگ تبدیل شود زیرا هر یک از این دو مسئله اغلب باعث خود بزرگ بینی، سوءاستفاده، رفتار جنگجویانه و عدم همدلی خواهد شد.

شباهت افراد خودشیفته و افرادی که به الکل اعتیاد دارند

افرادی که با مشکلات ترک الکل دست و پنجه نرم می کنند، گاهی اوقات تلاش می کنند تا از نگاه خانواده و دوستان به وضعیت کنونی خود بنگرند، که در واقع رفتار آنها شباهت های زیادی با افراد خودشیفته دارند.

در حالی که سوء مصرف الکل، نوعی اعتیاد است و خودشیفتگی نوعی اختلال شخصیتی است، اما هر دوی آنها ویژگی های مشترک زیادی دارند که ممکن است زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی بیمار را به دردسر بیندازد.

شباهت های خودشیفتگی و اعتیاد به الکل

 • انکار
 • روابط سطحی
 • عدم خودآزمایی
 • تغییر سریع رفتار
 • خوار کردن دیگران
 • حق به جانب بودن
 • خود آسیب رسانی
 • سوء استفاده از دیگران
 • کار کردن با هزینه دیگران
 • اجتناب از قبول مسئولیت
 • همیشه به فکر خود بودن

درمان تشخیص دوگانه برای اختلال شخصیت خودشیفته و سوء مصرف الکل

افراد مبتلا به سوء مصرف الکل تلاش می کنند تا مصرف الکل را تحت کنترل قرار دهند. الکل باعث وارد شدن آسیب به بدن می شود و استفاده مداوم از آن ممکن است منجر به بروز علائم ترک در فرد شود در صورتی که چنین علائمی وجود ندارد. اعتیاد به الکل باعث می شود تا افراد در محیط های اجتماعی آسیب ببینند و یا با وجود خطرات احتمالی در اهداف شغلی یا روابط شخصی خود، از الکل استفاده کنند. با این وجود، نیاز به الکل می تواند اجتناب ناپذیر شود و در نتیجه افراد در برابر سوء مصرف الکل و نحوه عملکرد خود به دلیل اعتیاد، حالت دفاعی به خود می گیرند. تمایلات خودشیفتگی، وجود اختلال شخصیت خودشیفته را آشکار خواهد کرد.

زمانی که اختلال شخصیت خودشیفته و اعتیاد به الکل به طور همزمان اتفاق بیفتد، علائم هر دو مسئله بیشتر خود را نشان خواهند داد.