قرص بوپرنورفین:

یکی از شیوه های تایید شده سم زدایی بیماران به مواد مخدر و نیز یکی از انواع درمان های نگهدارنده، استفاده از قرص زیر زبانی بوپره نورفین است.

کاربرد بوپرنورفین مانند کاربرد متادون در جهت درمان اعتیاد و ترک اعتیاد به صورت سرپایی می باشد . باید توجه داشت این دارو نیز به عنوان داروی جایگزین در درمان بیماری اعتیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد . 

بوپره نورفین نسبت به هروئین و مورفین اثرات سرخوشی، رخوت و افت تنفسی کمتری ایجاد می کند. تضعیف تنفسی آن نیز از سایر اوپیوییدها کمتر است. در مصرف طولانی شواهدی از صدمه به اندامها وجود ندارد.

نکته مهم :

پژوهشهای علمی حاکی از آن است که این دارو در درمان  اعتیاد داروهای مخدر داروخانه ای و همچنین دردرمان اعتیاد ترامادول کاربرد دارد . از اینرو مصرف کنندگان مواد فوق ،برای درمان بایستی به کلینیکها و مراکز تخصصی درمان اعتیاد مراجعه کنند و طبق ویزیت پزشک درمانگر اعتیاد و روانشناس ، درمان دارویی و مشاوره های روانشناختی را آغاز کنند .

راه جذب دارو :

جذب خوراکی دارو بسیار ناچیز است، اما جذب زیرزبانی آن بسیار بالاست؛ بنابراین تاکید می شود که برای مصرف دارو ، قرص به صورت زیرزبانی استفاده شود تا حل شود.جويدن يابلع قرص ها موجب بي اثر شدن آن مي شود.

دوز دقيق دارو چه مقدار است؟

میزان دوز درمانی موثر داروی بوپره نورفين درافراد متفاوت است و با توجه به پیشینه مصرف فرد اعم از نوع ماده مصرفی ،دوز مصرف،سالهای مصرف و….توسط پزشک درمانگر اعتیاد تعیین می شود .

فوايد درمان نگهدارنده

با بوپرنورفين:

◄ درمان نگهدارنده فرد را در وضعيت باثباتي حفظ مي كند ، به طوري كه فرد مي تواند دوباره به زندگي خود سرو سامان دهد.

 ◄بيمار قادر است پس از طی دوره درمان ،طبق دستور پزشک درمانگر اعتیاد ، به سمت كاهش ميزان بوپره نورفين مصرفي برود، به صورتي كه درمان نگهدارنده را متوقف كند.

◄احتمال overdose در استفاده از بوپره نورفين به تنهايي، بسيار كم است.

◄ مشكلات بهداشتي كاهش مي يابند بخصوص در مواردي كه مرتبط باتزريق مواد هستند مانند ويروس هاي HIV ، هپاتيت B وهپاتيت C، عفونتهاي پوستي و ..

◄دارو روزانه يك بار مصرف مي شود  زيرا طول مدت اثر بوپره نورفين طولاني است. بنابراین فرد تحت درمان لازم نیست زمان زیادی را صرف یادآوری ساعات استفاده دارو ومصرف آن بکند و این نکته یکی از بزرگترین مزایا برای مراجعین می باشد .

◄قطع مصرف  مواد مخدر ( مانند هرویین ، تریاک ، شیره و…) به معناي استفادة بيشتر از فرصتهاي زندگي است.به طور مثال نشاط بيشتر فرد ، ارتباط صميمانه و با ثبات بيشتر با افراد ديگر،اشتغال به كار و در آمد بيشترو…