تحریک الکتریکی مغز tdcs

یکی از روشهای غیر تهاجمی ، تحریک الکتریکی مغز tdcs است که با استفاده از جریان الکتریکی ضعیف و پیوسته اثر خود را به جا می گذارد. این جریان الکتریکی پیوسته تحریک پذیری نورونی را در نواحی خاص از  مغز افزایش یا کاهش می دهد .این تغییر در تحریک پذیری نورونی به تغییر در عملکرد مغز منجر میشود و امروزه کاربرد گسترده ای در اختلالات نورولوژیکی و روانپزشکی پیدا کرده است .

تحریک فراجمجمه ای (tdcs)

این دستگاه دارای یک باطری 9 ولتی است و جریان مستقیم حداکثر 2 میلی آمپر ایجاد میکند که توسط سیم ها به دو عدد سنسور یا الکترود هدایت میشود .این الکترودها در داخل یک پارچه اسفنجی که با محلول آب نمک خیس شده قرار میگیرند تا هدایت جریان الکتریکی بهتر شود. الکترودهای مزبور که یکی قطب مثبت (آند) ودیگری قطب منفی (کاتد) است روی پوست سر قرار داده می شود.

تحریک الکتریکی مغز tDCS

تحریک الکتریکی مغز tdcs

آیا این  الکترودها را در هر جایی از سرمی توان قرار داد

 همانطور که میدانید هر ناحیه از مغز از نظر فیزیولوژی کار مخصوص به خود را داردو با توجه به نوع بیماری وبا توجه به نوع کاری که می خواهیم انجام دهیم محل قرار دادن الکترود ها فرق میکند. در این روش درمانی دو الکترود با توجه به اختلال مورد نظر روی قسمتی از سر قرار می گیرند.جریان الکتریکی وارد شده به مغز قادر است فعالیت سلولهای مغزی را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق اثرات درمانی به جا بگذارد. تحریک پذیری ایجاد شده در مغز وابسته به شدت جریان، طول مدت تحریک ، جهت جریان الکتریکی، تعداد جلسات درمان و فواصل آن متغیر است .

برنامه زمانبندی درمان تحریک الکتریکی مغز

جلسات درمانی از هفته ای یکبار تا استفاده روزانه متغیر است؛ هرچند که نتایج درمانی آنها متفاوت خواهد بود. جلسات پیوسته ومتراکم نتایج بالینی بهتر و سریعتری دارند.فشردگی جلسات بر حسب نیاز درمانی فرد و سایر ویژگیها تعیین میشود درمان شامل دو مرحله درمان فشرده و درمان نگهدارنده است. در مرحله درمان فشرده جلسات پی در پی برای فرد طراحی می شود و پس از دستیابی به نتایج بالینی رضایت بخش، درمان نگهدارنده که به شکل جلسات هفتگی یا ماهانه خواهد بود با هدف تثبیت نتایج بالینی اجرا می شود.

مزایا تحریک فراجمجمه ای tdcs

  • جذابیت بدون درد
  • ارزان بودن
  • قیمت مناسب و کاربردی بودن
  • کم خطر بودن درمان با این دستگاه

موارد ممنوعیت تحریک فراجمجمه ای tdcs

در کسانیکه باطری قلب و یا دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب دارند و کسانی که پوست سر آنها زخم است و یا خراشیدگی دارد ممنوعیت استفاده از این درمان وجود دارد .