هروئین چیست؟

هروئین ( دی استیل _ مرفین )یکی از مشتقات نیمه مصنوعی مرفین با خاصیت اعتیاد زایی و وابستگی شدیدتری نسبت به مرفین میباشد ، مصرف هروئین سلولهای مغزی را به حد زیادی تحت تاثیر قرار میدهد نیمه عمر هروئین 6-4 ساعت بسته به میزان و مدت زمان مصرف و سرعت متابولیسم بدن فرد مصرف کننده میباشد ، ساختار شیمیایی هروئین بسیار شبیه به مورفین میباشد به همین جهت با اشغال گیرنده ای افیونی مغز ، جایگزین اپیوئیدهای طبیعی مغز میشوند که این فرایند باعث ایجاد اختلالات متعددی در مغز و سیستم عصبی میشود ، هروئین علاوه بر وابستگی جسمانی ، وابستگی های روانی نیز ایجاد میکنند که برخی از عوارض مصرف هروئین عبارتند از:
 1. بیخوابی
 2. بیقراری
3. تکرر ادرار
4. اختلالات عصبی
5. اختلالات در چرخه قاعدگی
6. کوچک شدن مردمک های چشم

هروئین یکی از مشتقات خانواده مواد افیونی یا اپیوئیدها شامل ( تریاک، مرفین، کدئین ) میباشد که به مراتب از آنها قوی تر است و سریع تر از سایر مخدر ها عمل میکند، هروئین یا دی استیل-مرفین یکی از مشتقات نیمه مصنوعی مرفین است و با انجام تقطیر از مرفین تهیه میگردد، مرفین خود یک ماده ی طبیعی است و از عصاره دانه‌های درون تخمدان انواع خاصی از گیاه خشخاش استخراج می‌شود ولی یک تغییر شیمیایی جزئی در مولکول مرفین باعث به وجود آمدن هروئین بسیار قدرتمندتری میشود که  سریع‌ در چربی حل می‌شود و زودتر به ‌صورت متراکم‌ به مغز می‌رسد.