22جلسات مشاوره ترک اعتیاد به موازات مشخص شدن نوع درمان دارویی، برای فرد بیمار گذاشته می شود . هدف از این جلسات آشناسازی فرد با مشکلات و اختلالات روانی متعددی است که یا زمینه ساز بیماری اعتیاد بوده اند و یا بیماری اعتیاد و مصرف مواد سبب بروز این مشکلات شده است. از آنجایی که بیماری اعتیاد همراه با بروز اختلالات متعدد جسمی و روانی می باشد بنابراین بایستی در مسیر درمان هردو بعد مورد توجه قرار گیرد تا فرد در مسیر درمان نگهدارنده به بهترین درصد موفقیت نائل گردد.

جلسات مشاوره ترک اعتیاد در کلینیک

جلسات مشاوره ترک اعتیاد در کلینیک

جلسات مشاوره ترک اعتیاد و مشاوره تلفنی ترک اعتیاد

همانطوری که در مطلب عوامل محرک اعتیاد به مواد مخدر هم توضیح دادیم. افراد بخصوص قشر جوان و نوجوان و خانواده ها بایستی آموزش ببنند. داشتن ارتباط موثر و مستمر با مراکز مشاوره ترک اعتیاد و استفاده از راهنمایی های آن ها به شما یاری می کند، تا فرد از هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ جسمی بتواند خود را در برابر اعتیاد ایمن کند. و از به دام افتادن در تله اعتیاد پیشگیری کند. همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.

ولی کاربردی اصلی مشاوره اعتیاد مربوط به افرادی و خانواده هایی است که به دنبال ترک اعتیاد و درمان اعتیاد می باشند. همانطوری که گفتیم تا روزی که فرد معتاد، اعتیاد خود را قبول نکند و به نتیجه نرسیده باشد که باید اعتیاد خود را ترک کند. درمان خیلی سخت است. معمولا افراد معتاد به علت دخالت ها و توهین هایی که اطرافیان به آنها کرده اند، در مقابل درمان اعتیاد موضع می گیرند و همواره موفق به ترک اعتیاد نمی شوند.جلسه مشاوره اعتیاد و صحبت کردن با فرد متخصص می تواند نتیجه مثبت به دنبال داشته باشد. فرد معتاد در هنگام صحبت با مشاور اعتیاد، مشکلات و مسائلی را که با آنها درگیر است بیان می کند و از همین رو مشاوره و راهنمایی اصولی و لازم را دریافت نماید.

مزیت مشاوره تلفنی ترک اعتیاد به مشاوره حضوری ترک اعتیاد

متاسفانه دیدگاه کلی مردم نسبت به مشاوره اعتیاد حضوری چندان مطلوب نیست به همین دلیل مراجعه به مراکز مشاوره ترک اعتیاد زمانی انجام می شود که کار از کار گذشته است. یکی از مسئله های اصلی مشاوره ترک اعتیاد حضوری، مقاومت فرد معتاد در برابر حضور مرکز مشاوره می باشد. و زمانی که به مشاوره حضوری مراجعه می کنند، مشکلات و مسائل خود را به درستی بیان نمی کنند. فرد معتاد زمانی که در مشاوره حضوری با یک فرد نا آشنا رو برو می شود واکنش منفی از خود نشان می دهد و بسیاری از مشکلات و مسائل خود را نمی تواند به راحتی بیان کند. مراکز مشاوره تلفنی ترک اعتیاد در سال اخیر یک بستر مناسب را فراهم کرده است تا افرادی که نیاز به مشاوره ترک اعتیاد دارند با مشکلات نام برده روبرو نشوند.

شما عزیزان میتوانید همه روزه در ساعات کاری کلینیک ارمغان با مرکز تماس گرفته و نسبت به دریافت اطلاعات بیشتر و تعیین وقت قبلی اقدام نمایید و یا با مشاوره تلفنی ۹۰۹۲۳۳۲۱۱۹ ارتباط برقرار نمایید.