درمان ماتریکس در ترک اعتیاد شیشه

درمان روان شناختی وابستگی به مواد محرک با الگوی ماتریکس یک روش درمانی غیر دارویی و سرپایی برای وابستگی به مصرف شیشه است . هر جلسه درمان ماتریکس حدود 45 دقیقه تا یک ساعت بوده و دارای یک برنامه زمان بندی شده اختصاصی است.

درمان ماتریکس به جلسات درمانی در مرکز درمانی ختم نمی شود بلکه با بهره گیری از آموزشها و انجام تمرینات در خانه و محیط زندگی و کار ادامه می یابد. درمانگر اعتیاد مانند یک مربی آموزش خلبانی، پا به پای بیمار معتاد، روشها ومهارتهای عملی برای بهبودی بیماری اعتیاد را به مراجع خود می آموزد و با نظارت بر نحوه اجرای این مهارتها، اشکالات احتمالی بیمار را اصلاح می نماید و این مسیر را برای یک دوره درمانی طولانی ادامه میدهد تا مطمئن شود بیمار به تمامی مهارتها و ابزارهای لازم برای حفظ بهبودی دست یافته است.

درمان ماتریکس در ترک اعتیاد

درمان ماتریکس در ترک اعتیاد

محور مداخلات اصلی در درمان ماتریکس برای ترک اعتیاد

  • افزایش اطلاعات بیمار و اطرافیان وی در مورد اعتیاد، رفتارهای اعتیادی، نحوه ایجاد بیماری و چگونگی درمان
  • مهارتهای پیشگیری از ایجاد ولع مصرف کننده و کنترل ولع ایجاد شده
  • مهارتهای پیشگیری از عود و مدیریت احتمالی لغزش و روشهای پاک ماندن
  • مهارتهای زندگی سالم نظیر برنامه ریزی، ارتباط با دیگران و…
  • اصلاح مشکلات روحی ، روانی ، معنوی و استرسهای همراه اعتیاد