روان درمانی پایه و اساس اکثر درمان های ترک اعتیاد است. در حالی که سم زدایی و سایر اقدامات مربوط به وابستگی جسمانی است، روان درمانی کلیدی برای مقابله با مبانی روانی اعتیاد است و در موارد بی شماری مؤثر بوده است. 

آشنایی با روان درمانی در درمان اعتیاد

روان درمانی علل اصلی اعتیاد را برطرف می کند. در اغلب موارد، اعتیاد به مواد مخدر نشانه ای است از وجود مشکلات روانی و یا صدمات، که ما به منظور داشتن زندگی سالم نیاز به غلیه و درمان آن ها داریم. پرداختن به عناصر سطحی اعتیاد به مواد مخدر، مانند وابستگی جسمی، مشکلات عمیق تر را حل نمی کند و حتی پس از مدتی طولانی، یک معتاد در حال بهبودی ممکن است به الگوهای قدیمی و مخرب بازگردد. با این حال، این دلیلی برای نگرانی های عمیق نیست، زیرا عود اعتیاد می تواند بخشی از بهبودی باشد.  

چرا روان درمانی در ترک اعتیاد نیاز است

اگر چه ممکن است بررسی مسائلی که منجر به اعتیاد شده است دردناک باشد، اما روان درمانی می تواند به جای رفع علائم، باعث ترک کامل اعتیاد شود. هیچ رویکرد دیگری در درمان اعتیاد میزان موفقیت روان درمانی را ندارد. مدل های درمانی مختلفی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که فرد می تواند بهترین رویکرد را برای خود پیدا کند.  

چه زمانی برای روان درمانی مراجعه کنیم

روان درمانی به عنوان بخشی از برنامه درمانی در دوره توانبخشی ارائه می شود. شما همچنین می توانید از یک درمانگر خارج از دوره توانبخشی کمک بگیرید یا ممکن است توسط پزشک عمومی یا سایر ارگان های ارجاعی به درمانگر ارجاع داده شوید. 

در طول روان درمانی ترک اعتیاد چه اتفاقی می افتد

درمان ممکن است یک به یک (شما و درمانگر) یا گروهی (بیماران مختلف در کنار درمانگر با هم کار کنند.) اساس روان درمانی، بحث درباره طیف وسیعی از مسائل با درمانگر با هدف کشف مشکلات در اعماق روان بیمار و دستیابی به مکانیزم هایی برای مقابله با آن ها است. البته صداقت و صراحت کلید اصلی در روان درمانی است.

انتخاب مرکز روانپزشکی و ترک اعتیاد مناسب

بیمار باید مطمئن شود که یک درمانگر واجد شرایط را انتخاب کرده است. پزشک عمومی از خدمات موجود برای بیمار آگاهی دارد، در حالی که متخصص اعتیاد می تواند دید وسیع تری از ارائه دهندگان کیفیت داشته باشند. بیمار می تواند از دوستان یا خانواده خود که به روان درمانی پرداخته اند، مشاوره بگیرند.

از روان درمانی چه انتظاری باید داشت

نکته مهم این است که بیمار با تمایل به برقراری ارتباط صادقانه و آشکار به درمان بیماری اعتیاد نزدیک شود. درمانگر بهترین منافع بیمار را به عنوان هدف خود دارد و اگر بیمار از آن ها پیروی کند و پاسخ مثبت دهد، درمان برای بیمار مؤثر خواهد بود.

روان درمانی چقدر مؤثر است

اثربخشی درمان تا حد زیادی به میزان تمایل بیمار برای مشارکت بستگی دارد. این یک درمان معجزه آسا نیست، بنابراین برنامه درمان اعتیاد کامل شامل روان درمانی در کنار عناصر مختلف دیگر ترک اعتیاد است. 

نقش مشاوره در روان درمانی

مشاوره عبارت است از گوش دادن و مشاوره دادن، به ویژه در شرایط سخت (که ممکن است شامل اعتیاد باشد.) از سوی دیگر، درمان با هدف درک مسائل مختلف و ایجاد مکانیسم هایی برای مقابله با آن ها انجام می شود. مشاوره ممکن است عنصری از روان درمانی باشد، اما یک درمانگر لزوماً یک مشاور نیست و شما ممکن است مایل باشید که در کنار هر درمانی که دریافت می کنید، در مشاوره شرکت کنید.