اختلال سیکلوتایمیک، به عنوان یک اختلال روانی مرتبط با اختلال دوقطبی، شامل تغییر خلق و خو، هیپومانیا و افسردگی است. اگرچه علاٸم این اختلال ممکن است به اندازه علاٸم اختلال دوقطبی شدید نباشد، اما عوارض جانبی ناخواسته جسمی و روحی زیادی را ایجاد خواهد کرد. اختلال سیکلوتایمی افراد را به صورت مزمن تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است در نهایت به اختلال دوقطبی منتقل شود. این که آیا این اختلال دوقطبی یا سیکلوتایمی است، سوء مصرف مواد ممکن است با این بیماری همراه باشد.

تاثیر الکل بر اختلال سیکلوتایمیک

نمی توان گفت که مصرف مواد مخدر و الکل باعث ایجاد اختلال روانی می شود، اما بین مصرف مواد مخدر و اختلال سیکلوتایمیک ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. بخشی از ارتباط به دلیل قابلیت یک ماده در ایجاد علائمی است که نشان دهنده افسردگی یا هیپومانیا است. در زمان مستی ناشی از مصرف الکل و سایر مواد مخدر، فرد ممکن است دوره های شادی را تجربه کنند که به صورت هیپومانیا ظاهر می شود. هنگامی که اثرات مواد مخدر و یا الکل از بین رفته و مستی به پایان می رسد، فرد ممکن است انگیزه، روحیه و انرژی کمتری داشته باشد که شبیه افسردگی است.

با این وجود، اختلال سیکلوتایمی و سوء مصرف الکل یا سوء مصرف مواد، دو مسئله جداگانه هستند. حتی وقتی یک ماده باعث ایجاد نوسانات خلقی می شود، به این معنی نیست که این ماده باعث ایجاد اختلال سیکلوتایمیک می شود. یکی دیگر از توانایی های مواد مخدر، ایجاد اختلال در سیگنال های طبیعی مغز است. مصرف الکل و به ویژه کوکائین باعث ایجاد اختلالات خلقی در مغز می شوند، بنابراین این مواد خطر ابتلا به اختلال سیکلوتایمیک را افزایش خواهند داد.

بطور کلی، مصرف مواد مخدر به بهبود اختلالات خلقی هیچ کمکی نخواهد کرد. فقط باعث بدتر شدن علاٸم این اختلال شده و مشکلات مربوط به این اختلال را پیچیده تر خواهد کرد.

رابطه اعتیاد و اختلال سیکلوتایمیک

هرگونه اختلال خلقی، احتمال ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر را افزایش خواهد داد. در اختلال سیکلوتایمیک، فراز و نشیب ها ممکن است باعث شود فرد به به مصرف مواد روی آورد.

تجربه دوره های شدید افسردگی ممکن است باعث شود فرد به منظور خود درمانی به مصرف مواد مخدر و الکل روی آورد. علاوه بر این، افرادی که علائم هیپومانیا، قضاوت ضعیف، کنترل تکانه ای کم و افزایش رفتارهای خطر پذیر را تجربه می کند، مصرف مواد مخدر در آنها افزایش خواهد یافت.

در حد اعتدال، این رفتارها ممکن است مشکل ساز نباشند، اما اگر فردی به مصرف الکل یا مواد مخدر به عنوان مکانیزم مقابله روی آورد، تاثیرات مهارت های مقابله ای سالم او کمتر خواهد شد. به مرور زمان، مصرف مواد به عنوان روشی برای کنترل همه عوامل استرس زا یا شرایط ناراحت کننده تبدیل خواهد شد.

درمان همزمان سیکلوتایمیا و اعتیاد

صرف نظر از ترکیبی از اختلالات همزمان، متخصصان درمان باید به طور همزمان به درمان تمام اختلالات روانی بپردازند تا بهترین نتیجه را کسب کنند. اگر درمان فقط بر یک جنبه از علائم فرد متمرکز شود، سایر جنبه ها ممکن است بدتر شوند.

بسیاری از افراد مبتلا به سیکلوتایمیا حاضر نیستند تحت درمان قرار گیرند و خود را در معرض خطر قرار دهند زیرا برخی علاٸم نشان می دهد که افراد مبتلا به اختلال سیکلوتایمیک بیشتر در معرض خودکشی قرار دارند. درمان سیکلوتایمیک حرفه ای ممکن است با داروهای تثبیت کننده های خلق و خوی و همچنین داروهای ضدافسردگی صورت پذیرد. درمان همچنین ممکن است به رفع علائم و نشانه های خطر آفرین اختلال سیکلوتایمیک کمک کند. درمانگران ممکن است به بررسی ارتباط بین سوء مصرف مواد و اختلال سیکلوتایمیک برای درک بهتر این رابطه بپردازند.