علائم زیادی وجود دارد که می توانیم با مشاهده آنها به این نتیجه برسیم که فرد مواد مخدر مصرف کرده است. در محیط های قانونی و پزشکی که با سوء مصرف مواد سروکار دارند، سطح گشادی مردمک چشم به عنوان یک علامت کلیدی و اساسی در مصرف مواد مخدر غیرقانونی در نظر گرفته می شود. حتی می تواند نوع داروی خاصی که مصرف شده است را تعیین کند.

چرا مردمک چشم گشاد می شود؟

اتساع و یا گشاد شدن مردمک (میدریازیس) یا باز شدن عنبیه، به علت فعال شدن دو گروه ماهیچه ای در چشم ایجاد می شود:

اسفنکتر (عضله تنگ کننده) عنبیه و ایریس (عضله گشاد کننده) عنبیه. سیستم عصبی پاراسمپاتیک بدن، که در حالت استراحت فرآیندهای خودکار بدن فرد را کنترل می کند، موجب واکنش اسفنکتر می شود. سیستم عصبی سمپاتیک، که واکنش بدن را در جنگ یا گریز کنترل می کند، موجب ایجاد واکنش در عضله گشاد کننده می شود. برخی از داروها، بیشتر محرک های روان گردان، تأثیر زیادی بر هر دو دارند و باعث می شوند که مردمک ها با گشاد شدن واکنش نشان دهند.

بسته به نوع ماده مخدر مصرف شده، مواد مخدر ممکن است به طور جداگانه یا ترکیبی بر سیستم عصبی پاراسمپاتیک یا سمپاتیک تأثیر بگذارند. این اتفاق زمانی می افتد که عناصر داروها بر انتقال دهنده های عصبی در مغز تأثیر می گذارند که تا حدی میدریازیس را تحت کنترل قرار داده و باعث گشاد شدن مردمک ها می شود.

مصرف کدام مخدر باعث گشادی مردمک چشم می شود؟

بسیاری از داروها ممکن است انتقال دهنده های عصبی مغز را تحت تاثیر قرار دهند و در نتیجه مردمک ها نیز نسبت به این تأثیر واکنش نشان دهند. این داروها شامل:

 داروهای ضد افسردگی (SSRI)

 اکستازی (MDMA)

 ال اس دی (LSD)

 سیلوسایبین

 مسکالین

 کوکائین

 شیشه

در این موارد، سروتونین (یک ماده شیمیایی که بر خلق و خوی مغز تاثیر می گذارد) گیرنده های 5-HT2A در مغز را تحت فشار قرار می دهد و در نتیجه اتساع مردمک ایجاد می شود. داروهای بنزودیازپینی مانند آلپرازولام نیز ممکن است باعث گشاد شدن مردمک چشم شوند، زیرا بر فعالیت انتقال دهنده عصبی GABA تأثیر می گذارند، که باعث آرامش عضلات می شود. داروهای محرک مانند ریتالین (Ritalin) و آدرال (Adderall)، که برای درمان ADHD استفاده می شوند نیز از جمله داروهایی هستند که باعث گشادی مردمک می شوند.

به عبارت دیگر، داروها بر ماهیچه های چشم تأثیر می گذارند و میزان نور مورد نیاز چشم را کنترل می کنند. از آنجا که بسیاری از داروها بر ادراک در مغز تاثیر می گذارند، واکنش به نور را می توانند تغییر دهند و به افراد اجازه دهند تا به روشی غیر معمول واکنش نشان دهند. گفته شده است که آنالیز اتساع مردمک به تنهایی یک روش ناقص برای ارزیابی هوشیاری است. در نتیجه، مسئولان مربوطه یاد گرفته اند که به دنبال شاخص های دیگری مانند تعریق شدید، خشکی دهان، فعالیت بیش از حد و علائم دیگر مانند تغییرات خلقی نیز باشند.

گشاد شدن مردمک چشم با مصرف مواد مخدر

در صورت شک داشتن نسبت به سوء مصرف مواد مخدر، ابزاری برای تعیین میزان اتساع و گشاد شدن مردمک و منبع احتمالی وجود دارد. یک نمودار رسمی به نام “کارت شناسایی مواد مخدر”، که بیشتر توسط نیروهای انتظامی و تیم های فوریت های پزشکی استفاده می شود، تصاویری از واکنش مردمک چشم نسبت به داروهای مختلف را نشان می دهد.

این کارت بر اساس استانداردهای تعیین شده توسط انجمن بین المللی روسای پلیس (IACP) است و ابزاری را برای ارزیابی آسان تر دسته های احتمالی مصرف مواد ( که شامل داروهای ضد افسردگی، محرک، توهم زا، فن سیکلیدین، ​​مواد مخدر، مواد استنشاقی، ماری جوانا) بر اساس قطر مردمک فراهم می کند.

در این نمودار، دسته بندی داروها در ستون ها و شرایط فیزیکی مشاهده شده برای تعیین تطابق احتمالی، مانند خیره نگریستن، همگرایی، حالت اتساع و گشادی مردمک یا واکنش نوری نشان داده شده است. همچنین مقیاسی از اتساع مردمک را شامل می شود که وقتی برای فرد در نظر گرفته می شود، یک معیار فیزیکی و بصری برای ارجاع به میزان زیاد یا اندک اتساع فراهم می کند.

نمودارهای دیگری که تاثیر داروها بر اتساع مردمک را نشان می دهد نیز وجود دارد. با این وجود، آنها همیشه به اندازه آنچه که توسط انجمن بین المللی روسای پلیس (IACP) ارائه شده است قابل اعتماد نیستند.