عمده دلایل مطرح شده عدم موفقیت در درمان اعتیاد

◄در الویت اول قرار ندادن درمان نسبت به بقیه امور زندگی.

◄نداشتن انگیزه کافی برای قطع مصرف مواد و پایداری در مسیردرمان.

◄غرور کاذب : رسیدن فرد به این مرحله که می پندارد همه چیز را می داند و جلسات درمانی اعم از ویزیت پزشک درمانگراعتیاد ، جلسات مشاوره روانشناختی و…دیگر هیچ کمکی نمی تواند به وی بکند.

◄شکل گیری این باور اشتباه در ذهن فرد ،که من می توانم کنترل شده مصرف کنم.

◄داشتن این باور که هیچ گاه به موفقیت دست پیدا نخواهم کرد و به طور کلی داشتن نگرش و تفکر منفی نسبت به نیل به موفقیت در درمان.

◄نداشتن تمرکز برای رسیدن به هدف و این که فرد در درمان عجولانه رفتار کند و بخواهد سریع تر از موعد مناسب درمان شود .

◄ناامیدی و یاس از شکست و مرورتجربیات منفی گذشته و تعمیم دادن آن تجربیات به آینده.

◄نداشتن نظم و برنامه ریزی در امور مرتبط با درمان و سایر جوانب زندگی .

◄ دوری از کسب آموزش ها و عدم شرکت در جلسات درمانی ( ویزیت پزشک ،جلسات مشاوره فردی،جلسات مشاوره گروهی و…).

◄عدم اعتقاد ،اعتماد و باور قلبی به مسیر درمان.

◄نداشتن ایمان و توکل به خدا.

◄داشتن باورهای غلط ،رفتارهای اعتیادی و عدم تلاش در تغییر آن ها.

◄عدم همدلی و حمایت از سمت خانواده و افراد تاثیرگزار در زندگی شخص.

◄استمرار معاشرت با افراد مصرف کننده و رفتن به محیط های آلوده.

◄داشتن افکار پیش ساز عود.

◄وجود بیماری های همپوش با بیماری اعتیاد بطور مثال : افسردگی ،اختلالات شخصیت و…

◄احساس شرم و گناه و سرزنش خود .

◄مصرف خودسرانه دارو و مشروبات الکی در زمان ترک ماده مصرفی اصلی .

◄ در پیش گرفتن رفتارهای پر خطر همچون دیدن افراد مصرف کننده، رفتن به مکان ها و قرار گرفتن در وضعیت هائی که باعث فعال شدن وسوسه می شوند.

◄بی توجهی به بهداشت و نظافت شخصی.

◄بی توجهی به خواب و خوراک ( خواب به موقع و تغذیه سالم و دفعات غذایی منظم ).

◄کارهای امروز را به فردا انداختن ( عدم مشغولیت به یک فعالیت جایگزین سازنده ).

◄تنبلی، کاهلی و عدم تحرک.

نویسنده : دکتر سحر اسماعیلی (فوق لیسانس  روان شناسی-دکترای مطالعات اعتیاد)