در سال 2006 ، یک مطالعه پیشگام منتشر شد و نشان داد که سرطان ریه به دلیل مصرف ماری جوانا، افزایش نیافته است. این مطالعه حتی نشان داد که در رابطه با ماری جوانا و سرطان ریه، این احتمال وجود دارد که این ماده مخدر، در واقع در برابر سرطان محافظت کند. با این وجود، مطالعات اخیر نشان داده است که ممکن است ارتباطی بین ماری جوانا و سرطان ریه وجود داشته باشد. مطالعات اخیر نشان داده اند که نه تنها ارتباط بالقوه ای بین ماری جوانا و سرطان ریه وجود دارد، بلکه این احتمال وجود دارد که متناسب با مقدار ماری جوانای دود شده افزایش یابد.

رابطه مصرف ماری جوانا و سرطان ریه

واقعیت های کلی که در مورد مصرف ماری جوانا و سرطان ریه لازم است بدانید عبارتند از:

 بسیاری از مواد سرطان زایی که در دود توتون و تنباکو وجود دارد، ممکن است در دود ماری جوانا نیز وجود داشته باشد، بنابراین اعتقاد، این بدان معنا است که احتمال ابتلا به سرطان ریه ممکن است مشابه باشد.

 مصرف ماری جوانا از طریق سیگار ممکن است منجر به التهاب و آسیب سلول شود، که این دو سناریو با سرطان ریه ارتباط تنگاتنگی دارند.

 ماری جوانا ممکن است عملکرد سیستم ایمنی بدن شما را دچار اختلال کند، که این امر منجر به افزایش خطر ابتلا به سرطان خواهد شد.

اگرچه ممکن است مصرف ماری جوانا احتمال ابتلا به سرطان ریه را افزایش دهد، اما خطرات ماری جوانا نسبت به سیگار کشیدن کمتر است. در عین حال، متخصصان پزشکی به مردم توصیه می کنند در مصرف ماری جوانا از طریق سیگار، جوانب احتیاط را در نظر بگیرند، زیرا لازم است که تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود. اگر چه در حال حاضر جامعه پزشکی از ارتباط بین ماری جوانا و سرطان ریه کاملاً مطمئن نیست، باید توجه داشت که همه اینها به مصرف ماری جوانا از طریق سیگار اشاره دارد. پزشکان بر این باورند که لزوماً شاهدانه (حشیش، ماری جوانا) به تنهایی نمی تواند در بروز سرطان ریه نقش داشته باشد، بنابراین مصرف مواد به روش های دیگر ممکن است به طور کلی این خطرات را کاهش دهد.

ماری جوانا

استفاده از ماری جوانا برای بیماران سرطانی

بنابراین آیا ماری جوانا باعث سرطان ریه می شود؟ در پاسخ به این سوال جواب قطعی ندارد. سوال دیگری که در مورد ماری جوانا و سرطان ریه پرسیده می شود این است که آیا این ماده برای فردی که قبلا سرطان ریه داشته، می تواند مفید واقع شود یا خیر.

ماری جوانا ممکن است برخی از علائم سرطان را کاهش دهد. با این اوصاف، با وجود ماری جوانا و سرطان ریه و سایر انواع سرطان، بسیار مهم است که برای این مفاهیم تفاوت قاٸل شویم و بگوییم ماری جوانا درمان نیست. این فقط به این معنی است که مصرف حشیش به عنوان راهی برای کنترل و درمان برخی از علائم سرطان، و نه خود سرطان، ممکن است مفید باشد. تحقیقات اولیه ای در مورد مصرف ماری جوانا و نقش آن در کاهش رشد تومور انجام شده است، اما این مفاهیم هنوز در مراحل اولیه تحقیقات هستند.

نکات زیر برخی از موارد مهمی است که در مورد ماری جوانا و سرطان ریه باید بدانید:

 ماری جوانا و سرطان ریه ممکن است در افرادی که این ماده را مصرف می کنند، همبستگی مثبت داشته باشد و برخی تحقیقات نشان داده است که این خطر تا حدودی شبیه به افرادی است که سیگار می کشند.

 اگر مدت طولانی است که ماری جوانا مصرف می کنید، به ریه های خود آسیب خواهید رساند و بسیاری از مواد شیمیایی موجود در توتون و تنباکو که منجر به سرطان در افراد سیگاری می شود، در ماری جوانا نیز وجود دارد.

 زمانی که ماری جوانا را از طریق سیگار دود می کنید، نفس عمیقی می کشید، که باعث می شود برخی مواد سمی مستقیماً وارد ریه های شما شوند.

در ارتباط با ماری جوانا و سرطان ریه در مورد اینکه آیا استعمال دخانیات باعث سرطان می شود یا نه، هیچ پاسخ قطعی وجود ندارد، اما پزشکان به در نظر گرفتن جوانب احتیاط توصیه می کنند. بین ماری جوانا و سرطان ریه ممکن است  ارتباط دیگری وجود داشته باشند و آن هم مصرف شاهدانه و یا حشیش برای کمک به درمان علائم سرطان است.

بر طبق سازمان سرطان آمریکا، دود ماری جوانا حاوی قیر (سوخته) و بسیاری از مواد سرطان زا است که در دود تنباکو نیز وجود دارد. از آنجا که ماری جوانا هنوز در بسیاری از کشورها غیرقانونی است، اما در مورد مواد موجود در آن که ممکن است آن را به طور بالقوه ای خطرناک تر کند، هیچ کنترلی وجود ندارد.