همکاری با سازمان ها جهت ترک اعتیاد

همکاری با سازمان ها و ارگان ها جهت ارائه خدمات پیشگیری، آموزش و درمان اعتیاد

اهداف کلینیک تخصصی درمان اعتیاد در دو بخش پیشگیری و درمان خلاصه می شود . بخش درمان که به صورت کلی  در دو زمینه دارودرمانی و روانشناختی  تقسیم می گردد و در هر بخش پزشک و روانشناس با توجه به اختلالات جسمی و روانی فرد، درمان موثر را در پیش خواهند گرفت. با توجه به نوع مصرف، میزان مصرف، پیشینه فرد و … داروی مناسب توسط پزشک تجویز می گردد و همچنین درمانهای موثر روانشناختی صورت می گیرد .

 اما هدف مهم دیگر کلینیک درمان اعتیاد ارمغان ، پیشگیری و مباحث پیشگیرانه است .بارها و بارها با این جمله روبرو شده ایم که پیشگیری بهتر از درمان است . در خصوص بیماری اعتیاد نیز این امر مسلم است. یکی از مهم ترین اهداف امر پیشگیری است بدیهی است برای نیل به این هدف ، برنامه ها بایستی به طور گسترده و در سطوح مختلف صورت گیرد و محدود کردن این برنامه ها فقط در فضای کلینیک سیر نائل شدن به این مهم را آهسته میکند. در این راستا با ارگانها، سازمانهای دولتی و سازمانهای مردم نهاد همکاریهای خوبی در حال انجام است .

همکاری با سازمان ها

همکاری با سازمان ها

همکاری با سازمان ها

از جمله سازمانهایی که در راستای نیل به  این اهداف با کلینیک ارمغان همکاری دوجانبه و موثری را در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد داشتند سازمان آموزش پرورش ، سازمان آبفا ، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه آزاد ،بیمارستان ها ، انجمن های  مردم نهاد و…بوده است .

اهداف کلینیک ترک اعتیاد ارمغان در همکاری با سازمان و ارگان ها

موضوعات این برنامه ها شامل بررسی اصول پیشگیری، سطوح پیشگیری، بررسی انواع تخریب مواد ،راههای جلوگیری از ابتلا به اعتیاد و… بوده است. و البته با توجه به نوع مخاطبین، سطح دانش و مقطع آنان آموزشهای متفاوتی ارائه می گردد.در راستای این اهداف در دانشگاهها و سازمان آبفا، نمایشگاهی با عنوان اعتیاد موریانه جسم و روان برگزار گردیده است. برنامه های اجرایی شامل  سخنرانی مسئولین هر دو سازمان همراه با ارائه بروشور، پخش اسلاید و کلیپ بود. همچنین این نمایشگاه شامل پوسترهای مرتبط با موضوع اعتیاد، غرفه فروش کتاب، معرفی مواد و عوارض آن و… بوده است.

از سوی دیگر در سازمان ها و ارگانهای مختلف افرادی هستند که خود یا فردی از خانواده هایشان با این بیماری درگیرند. از این رو این مرکز آمادگی خود را جهت ارائه خدمات درمانی، برگزاری همایش پیشگیرانه، کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد، غربالگری (بیماریابی) و درمان همراه با تخفیف خدمات با توجه به نوع قرارداد اعلام می دارد.

به موازات این طرح ها هم اکنون اعضای کارکنان خانه کارگر و کانون بازنشستگان با کلینیک تخصصی درمان اعتیاد طرف قرارداد می باشند. در راستای انعقاد این قرارداد افراد مراجعه کننده از ارگان های نامبرده از تخفیفات ویژه ای برخوردار می گردند.