خدمات مشاوره روانشناختی ترک اعتیاد در کلینیک  ارمغان کرج

به موازات مشخص شدن نوع درمان دارویی، جلسات مشاوره روانشناختی ترک اعتیاد برای فرد گذاشته می شود. هدف از این جلسات آشنا سازی فرد با مشکلات و اختلالات روانی متعددی است که یا زمینه ساز بیماری اعتیاد بوده اند و یا بیماری اعتیاد و مصرف مواد سبب بروز این مشکلات شده است. از آنجایی که بیماری اعتیاد همراه با بروز اختلالات متعدد جسمی و روانی می باشد بنابراین بایستی در مسیر درمان از هر دو بعد مورد توجه قرار گیرد تا فرد در مسیر درمان نگهدارنده به بهترین درصد موفقیت نائل گردد.

انواع جلسات مشاوره ای در کلینیک ترک اعتیاد ارمغان

 • جلسات مشاوره فردی (برای فرد بیمار ، خانواده وی و افرادی که در درمان بیمار تاثیرگذار هستند)
 • گروه درمانی (برای بیماران)
 • خانواده درمانی (برای خانواده فرد بیمار)
 • زوج درمانی
 • جلسات مهارتهای زندگی
 • جلسات فرزند پروری
 • و سایر کارگاههای روانشناختی

هدف از برگزاری جلسات مشاوره روانشناختی ترک اعتیاد

 • این جلسات در راستای نیل به اهداف زیر برگزار می گردد.
 • مراجع تصوير واضح و واقع بينانه اي از موقعيت، احساسات و توانايي‌هايش به دست آورد.
 • راه هاي جديدي براي نگريستن به موقعيت و مسئله خودش، بيابد و درك كند.
 • اعتماد به نفس و قبول مسئوليت در او براي حل مسئله خود افزايش يابد.
 • اهداف ويژه، صريح و عملي براي بهبود بخشيدن به وضعيت خود مشخص نمايد و برگزيند.
 • براي اجراي تغيير، از انگيزه و مهارت‌هاي مورد نياز برخوردار شود.
 • آشنایی با مولفه های موثر و مهم درمانی از جمله : راههای کنترل وسوسه و میل مصرف ، افکار پیش ساز عود و…. و همچنین راههای مقابله و کنترل این مولفه ها .
 • معمولا همه اين اهداف در هر رابطه مشاوره اي يا در طي جلسه، حاصل نمي‌شود; بلكه بسته به شرايط و ويژگي‌هاي مراجع، هر جلسه ممكن است بر يك يا معدودي از اهداف تمركز گردد. كسب مهارت‌هاي گسترده نياز به زمان بيشتري دارد.

انواع راهبردهای درمان شناختی اعتیاد

رویکردهای مختلف روانشناختی در جلسات مشاوره از سمت روانشناسان متخصص و مجرب به کار گرفته می شود . بیماران مختلف با توجه به تفاوتهای فردی و شاخصهای بالینی متعددی که در مسیر مصاحبه تعیین می گردد از سوی روانشناس تحت درمان قرار می گیرند و رویکرد درمان روانشناختی برای هر یک از بیماران می تواند متفاوت و با توجه به شرایط روحی و روانی بیمار انتخاب گردد.

از جمله رویکردهای درمان روانشناختی :

 • درمان رفتاری
 • درمان شناختی و رفتاری
 • طرحواره درمانی
 • درمان التقاطی و…..