زمان ماندگاری الکل در بدن

چه مدت طول می کشد تا تاثیر الکل بر بدن از بین برود؟

شدت، نوع و میزان اثرگذاری الکل، در هر فرد بسیار متفاوت است به همین جهت سرعت هوشیاری نیز در افراد مختلف متفاوت است. پارامترهایی همچون جنسیت، خوردن و آشامیدن آب می توانند در مدت زمان هوشیار شدن فرد بعد از مصرف الکل تأثیر بگذارند. عادت به نوشیدن مکرر الکل، نیز ممکن است باعث افزایش مدت زمان هوشیاری شود.

الکل چه مدت در بدن باقی می ماند؟

یک کبد طبیعی و سالم می تواند تقریباً یک استکان نوشیدنی الکلی را در طول یک ساعت پردازش کند، بنابراین به طور معمول، یک استکان نوشیدنی الکلی به مدت یک ساعت در بدن شما می ماند. به این معنی که اگر یک استکان نوشیدنی الکلی را در ساعت 6:00 تمام کنید، تا ساعت 7:00 اثر آن در بدن شما باقی خواهد ماند.

اما اگر در ساعت 6:30 دومین استکان را بخورید، 30 دقیقه زمان اضافه خواهد شد. 30 دقیقه برای نوشیدنی اول زمان نیاز دارید، به علاوه یک ساعت دیگر که نوشیدنی دوم را خوردید، یعنی اثر مصرف الکل تا ساعت 8:00 طول خواهد کشید که در ادامه به بررسی دقیق تر این موارد خواهیم پرداخت:

 الکل چه مدت در ادرار باقی خواهد ماند؟

الکل حدود 80 ساعت در ادرار باقی خواهد ماند.

 الکل چه مدت در خون باقی خواهد ماند؟

کبد سالم بطور متوسط 1 ساعت طول می کشد تا یک استکان نوشیدنی الکلی را پردازش کند.

 الکل چه مدت در نفس باقی می ماند؟

الکل حداکثر تا 24 ساعت در نفس باقی می ماند.

 الکل چه مدت در بزاق باقی می ماند؟

الکل حدود 24 تا 48 ساعت در بزاق باقی می ماند.

 الکل چه مدت در فولیکول های مو باقی می ماند؟

الکل تقریباً سه ماه در فولیکولهای مو باقی خواهد ماند.

 الکل چه مدت در شیر مادر باقی می ماند؟

الکل حدود 2 تا 3 ساعت با هر استکان نوشیدنی الکلی در شیر مادر باقی خواهد ماند.

الکل چه مدت در بدن باقی می ماند؟

غلظت الکل خون (BAC) و میزان متابولیسم کبد

بطور کلی چندین روش علمی وجود دارد که بر اساس آن می توان از میزان مستی مصرف کننده نوشیدنی های الکلی اطلاع پیدا کرد. میزان غلظت الکل در خون (BAC) نشان می دهد که چه اندازه از خون فرد، الکل خالص است. به عنوان مثال، اگر میزان غلظت الکل در خون (BAC) مقدار0.10 باشد، به این معنی است که 1٪ از خون فرد الکل خالص است. مقیاس به این شکل است:

 میزان 0.45، معمولاً مهلک و کشنده است

 میزان 0.04، بیشتر افراد احساس آرامش می کنند

 میزان 0.40، بیشتر افراد هوشیاری خود را از دست می دهند

 میزان 0.12، بیشتر افراد احساس می کنند که باید استفراغ کنند

 میزان 0.30، بسیاری از افراد هوشیاری خود را از دست می دهند

 میزان 0.08، سطح معمولی مستی است. با این حال، میزان هوشیاری در زمان رانندگی ممکن است بر طبق BAC تا 0.02 کاهش یابد

غلظت الکل در خون (BAC) در زنان و مردان را باید جداگانه محاسبه کرد، زیرا بدن مردان تمایل بیشتری به نوشیدن آب دارد و بنابراین بیشتر می تواند الکل را در بدن تحمل کند. همچنین آنزیمی که باعث کاهش تاثیر الکل در معده می شود، به طور قابل ملاحظه ای در زنان کمتر از مردان است. میزان نوشیدنی مورد نیاز برای رسیدن به غلظت الکل در خون (BAC) در افراد مختلف متفاوت است. براي مردي که وزنش 80 کیلوگرم است سه استکان نوشيدني، میزان BAC خون او را به 0.06 می رساند. یک ساعت بعد میزان BAC خون او به 0.04 می رسد.