۳۰ ۰۳, ۱۴۰۰

اختلال ساختگی

اختلال ساختگی یک واقعیت تلخ تحمیل‌شده به خود اختلال ساختگی یک بیماری جدی است و گاهی این مبالغه در وانمود‌‌‌ کردن بیماری آنقدر شدت می‌گیرد که بیمار می‌تواند، پزشک را هم فریب دهد برای مثال

۱۴ ۰۳, ۱۴۰۰

ترک اعتیاد به تریاک

برچسب ها: |

تریاک چیست؟ تریاک عصاره در هوا خشک شده گل خشخاش است که با تیغ کشیدن به دور کاسبرگ این گل به دست می‌آید. مصرف طولانی مدت و مداوم مرفین باعث مقاوم شدن بدن و به

۱۴ ۰۳, ۱۴۰۰

بوپرنورفین

قرص بوپرنورفین: یکی از شیوه های تایید شده سم زدایی بیماران به مواد مخدر و نیز یکی از انواع درمان های نگهدارنده، استفاده از قرص زیر زبانی بوپره نورفین است. کاربرد بوپرنورفین مانند کاربرد متادون