ترک الکل

ترک الکل, ترک الکل در کلینیک, هزینه ترک الکل, زمان ترک الکل, کلینیک ترک اعتیاد در کرج, شرت ترک اعتیاد متادون, قرص و شربت اپیوم, ترک شیشه در کلینیک ارمغان

۲۳ ۰۵, ۱۳۹۷

آشنایی با انواع مخدر ها و مضرات آن ها

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , |

خانواده حشیش حشیش ، گل ، علف ، گراس ، ماری جوانا همگی از یک خانواده هستند و ماده موثر آن ها THC (تتراهیدروکانابینول ) می باشد ولی درصد خلوص این ماده در انواع