وسوسه و میل به مصرف در بیماری اعتیاد

پدیده وسوسه و میل به مصرف در بیماری اعتیاد: میل به تجربه اثر یا تجربه مجدد اثرات قبلی مصرف انواع مواد، وسوسه نام دارد. وسوسه یا میل به مصرف  با فشار روانی زیادی همراه  است و  بر روی خلق  و عاطفه فرد مصرف کننده اثر می گذارد. بیماران از هجوم وسوسه شاکی بوده و اکثرا […]

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ۵ تیر

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ۵ تیر : هر نوع درگیر شدن و وابستگی به انواع مواد مخدر و محرک که با وجود اثرات نامطلوبش برای ذهن ما خوشایند بوده و هر بار تجربه آن ماده، رغبت درونی ما را به تکرار آن تجربه بیشتر کند می تواند تعریفی از اعتیاد به مواد مخدر باشد […]

روش سم زدایی سریع در درمان اعتیاد

آشنایی با روش سم زدایی سریع در درمان اعتیاد : روش سم زدایی فوق سریع (UROD) یکی از روش های  سم زدایی در درمان اعتیاد است که به خاطر مدت کوتاه ۴ تا ۶ ساعته آن بعضی از افراد تمایل به انجام آن دارند. هنگامی که فرد مصرف مواد مخدر را کنار میگذارد، یک سری علائم […]

هزینه کلینیک ترک اعتیاد در کرج

هزینه کلینیک ترک اعتیاد در کرج: در حال حاضر معضل اعتیاد یکی از حادترین مسائل جامعه ما می باشد اما بصورت گسترده در واقع بسیاری کشورهای جهان سوم با این مشکل مواجه می باشند. اعتیاد به انواع و اقسام مواد مخدر صنعتی و سنتی مشکلات بسیاری را برای شخص بیمار بوجود خواهد آورد. این مشکلات […]

عوامل عدم موفقیت در درمان اعتیاد

عوامل موفقیت در درمان اعتیاد