سوابق کاری :

بیش از ۱۰ سال فعالیت در درمان اعتیاد شهر کرج

◄تشخیص و درمان در زمینه بیماری های داخلی

◄پزشک اورژانس ( بیمارستان تخت جمشید کرج )

پزشک درمانگر اعتیاد( فعالیت در کلینیک های درمان اعتیاد ) از سال ۱۳۸۸ تا کنون.